Loven kræver som minimum i alt 29 lektioner i teori. I køreskolen er teoriundervisningen ubegrænset. Det øger dine chancer for at bestå betydeligt, når du kan gå til teori, lige så længe du føler, at du har behov for det.

Når du starter teori undervisningen vil du få udleveret en lektionsplan (lovkrav) som nøje beskriver hvad du skal igennem for at få kørekort.


I lektionsplanen vil du kunne se, at teorien og den praktiske kørsel følger hinanden i et integreret forløb, hvor man hele tiden går fra en lettere til en sværere øvelse - hvilket f.eks. betyder, at du starter din første kørelektion på en simpel vejstrækning med meget lidt trafik, mens du i slutforløbet kører på mere krævende/udfordrende vejstrækninger med meget/blandet trafik.

Det betyder også, at du f.eks. skal have haft teori om kørsel på motorvej, før du efterfølgende skal ud at køre på motorvej.

Ligeledes betyder det, at du skal have haft den tilhørende praktiske undervisning på vej, før du kan fortsætte med undervisning i den efterfølgende teorilektion.

Dette integrerede forløb stiller selvfølgelig store krav til mødedisciplinen - der er praktisk taget mødepligt til teoriundervisningen. Møder man ikke til den planlagte teoriundervisning, risikerer man at skulle følge det efterfølgende hold, hvilket selvsagt forsinker dit kørekort.

Teoriundervisningen foregår på Højbyvej 48, 5260 Odense S. Ovenpå Superbrugsen . Indgang gennem Superbrugsen.

Der er normalt teoriundervisning mandag og onsdagen fra kl. 18.