Værd at vide

Der er visse krav, som skal være opfyldt for at du kan tage et kørekort til Kategori B (bil):

- Du skal have haft fast bopæl i Danmark i minimum 6 måneder
- Du skal være indstillet på at modtage undervisning og bestå en køreprøve
- Du skal være fyldt 17 år
- Du kan tidligst påbegynde praktisk øvelseskørsel 3 måneder før du fylder 17 år
- Du kan tidligst gå til teoriprøven 1 måned før du fylder 17 år
- Du skal have gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus
- Du skal have en godkendt lægeerklæring