Betaling for lovpakken sker normalt i 3 rater.

Første indbetaling på kr. 5.000,- indbetales umiddelbart efter manøvrebane (kravlegården).
Næste indbetaling på kr. 5.000,- indbetales umiddelbart efter kørsel på motorvej.
Resten indbetales umiddelbart inden teoriprøven.

Lånte materialer afleveres inden køreprøven, og eventuelle ekstra kørelektioner afregnes ligeledes inden prøven